Прийом до магістратури 2018 року

 

 Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 
1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):
Понеділок-п'ятниця: з 9.00 до 16.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00
Субота: з 9.00 до 13.00;
Неділя – вихідний
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Спеціальності
051 «Економіка»,
241 «Готельно-ресторанна
справа»,
242 «Туризм»
Заочна форма навчання
за кошти фізичних
та/або
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 02 липня
12 липня
06 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахове вступне випробування

на основі єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня

о 18.00
26 липня
12 листопада
Строки проведення фахового вступного випробування
з 02 до 29 липня
з 24 липня до
04 серпня
з 13 до 17 листопада
Основна сесія єдиного вступного іспиту 11 липня 11 липня
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування

за державним замовленням

до 13 серпня

06 серпня
не пізніше 12.00
21 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування

до 18.00

18 серпня

до 18.00
12 серпня
не пізніше 12.00
23 листопада
Терміни зарахування вступників 
за кошти фізичних та/або
юридичн
их осіб
17 серпня 24 листопада

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня (для вступу на спеціальності 051 Економіка, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм).

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня.

 

Прийом на бакалаврат 2018 року

 Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 
1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):
Понеділок-п'ятниця: з 9.00 до 16.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00
Субота: з 9.00 до 13.00;
Неділя – вихідний
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни:
 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма
навчання
за кошти фізичних
та/або
юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

12 липня
06 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів
о 18.00
20 липня
12 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
о 18.00 26 липня
о 18.00 26 липня
Терміни проведення вступних іспитів
з 21 до 26 липня
з 13 до 17 листопада

Терміни проведення співбесіди 

з 21 до 23 липня
з 13 до 17 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
не пізніше 12.00
01серпня
не пізніше 12.00
21 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування
не пізніше 18.00
09 серпня
не пізніше 12.00
23 листопада
Терміни зарахування вступників  10 серпня 24 листопада

 
 
 
 3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий та наступні курси (з нормативним строком навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів або ступенів в такі терміни:
 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання
за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів
12 липня
06 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування
о 18.00
24 липня
12 листопада
Строки проведення фахових вступних випробувань
з 25 до 31 липня
з 13 до 17 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування
02серпня
не пізніше 12.00
21 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування
не пізніше 18.00
09 серпня
не пізніше 12.00
23 листопада
Терміни зарахування вступників  10 серпня 24 листопада
 
 
 

Головна

 

 

 

 

t 1

t 2 2018

 


2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53dБакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

t 3 2018

 

 

 9qMF7VADpYRTМагістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

t 4 2018

 

 

 

 

 

Прийом на бакалаврат

 Emblema CZN

 

БАКАЛАВРАТ

ПРИЙОМ 2018 РОКУ

 

2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53d

 

Детальніше

Прийом до магістратури

 

Emblema CZN

 

МАГІСТРАТУРА

ПРИЙОМ 2018 РОКУ

 

 9qMF7VADpYRT

 

Детальніше

Заочне навчання

 Emblema CZN

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

2018 РОКУ

Zaoch navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Дистанційне навчання

 Emblema CZN

ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

2018 РОКУ

Dystan navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Хто відвідує

На сайті 1503 гостей та користувачі відсутні