бждПри підготовці студентів з напряму "Охорона праці" вивчаються наступні спеціалізовані дисципліни: "Експертиза з охорони праці", "Психологія праці та її безпека", "Організація наглядової діяльності у сфері охорони праці", "Промислова екологія", "Електробезпека", "Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань", "Безпека експлуатації будівель та споруд", "Соціально-економічні основи охорони праці", "Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів", "Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація" та інші дисципліни.

По закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію "Інспектор з охорони праці", "Інженер з охорони праці".

Інженер з охорони праці контролює, щоб персонал підприємства дотримувався законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці. Вивчає, які умови праці складаються на робочих місцях. Бере участь у розробленні засобів захисту, які необхідні при впливі з шкідливими виробничими факторами. Бере участь у перевірках, які проводяться з метою огляду технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, а також ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв. Стежить, щоб робочий персонал дотримувався техніку безпеки.Відповідно до вимог охорони праці проводить сертифікацію робочих місць і виробничого устаткування. Проводить заходи, спрямовані на попередження професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві. Стежить, щоб технічні опосвідчення стану обладнання проводилися вчасно. Розглядає пропозиції, що надійшли від працівника питання про відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем. Проводить інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, які прибули на виробниче навчання або практику. Складає звітність з охорони праці за встановленими нормами і у відповідні терміни.

На перший погляд, професія ця надто відповідальна і складна. Але вона ще й цікава! Можна сказати, що вона знаходиться на стику технічних і гуманітарних наук. З одного боку, в ній потрібно добре розуміти, як відбуваються основні технологічні процеси на підприємстві, як експлуатується обладнання, що застосовується. З іншого, фахівець з охорони праці повинен мати гарні комунікативні навички, щоб проводити інструктажі з працівниками, бути на зв'язку з керівництвом і налагоджувати контакт з контролюючими органами. Крім цього, такий інженер повинен добре знати трудове законодавство, вміти працювати з великим об'ємом документації і проводити розслідування в разі надзвичайної ситуації на виробництві - а значить, бути частково і юристом.

 


Прием документов в магистратуру с 16 по 31 января 2017г. Экзамены - с 01 по 07 февраля 2017г.

Прийом заяв та документів на старші курси на базі диплому молодшого спеціалиста    в лютому-березні 2017

Запрошуємо абітурієнтів на дистанційну форму навчання

Прийом на дистанційну форму навчання за спеціальностями:

- "Економіка підприємства"

- "Облік і аудит"

- "Менеджмент"

- "Туризм"

- "Готельно-ресторанна справа"

- "Охорона праці"

детальніше

На сайті 68 гостей та 15 користувачів

Підписка на новини ЦЗН

 

Введіть свою email адресу:

Хто відвідує