Прийом до магістратури 2019 року

 

 Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 
1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):
Понеділок-п'ятниця: з 9.00 до 16.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00
Субота: з 9.00 до 13.00;
Неділя – вихідний
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:
 
- всі спеціальності, крім: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
073 Менеджмент, 076 Підприємництво, тогівля та біржова діяльність,
241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії


Заочна форма навчання
за кошти фізичних
та/або
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 10 липня 11 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахове вступне випробування
23 липня

17 листопада

Строки проведення фахового вступного випробування з 05 липня до 26 липня з 18 до 22 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
05 серпня

не пізніше

12.00

26 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18.00

10 серпня

не пініше

12.00

28 листопада

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 19 серпня
29 листопада

 

 

- для спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторання справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування

  • Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня;
  • Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня;
  • Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 03 червня;
  • Основна сесія єдиного вступного іспиту 02 липня;
  • Вступ на основі диплома магістра або спеціаліста з 17 червня до 23 липня (за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
  • Строк проведення фахового вступного випробування з 05 липня до 26 липня.

 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії


Заочна форма навчання
за кошти фізичних
та/або
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 10 липня 11 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахове вступне випробування
23 липня

17 листопада

Строки проведення фахового вступного випробування з 05 липня до 26 липня з 18 до 22 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
05 серпня

не пізніше

12.00

26 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18.00

10 серпня

не пініше

12.00

28 листопада

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 19 серпня
29 листопада

 

 

Прийом на бакалавріат 2019 року

 Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 
1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):
Понеділок-п'ятниця: з 9.00 до 16.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00
Субота: з 9.00 до 13.00;
Неділя – вихідний
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни:
 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма
навчання
за кошти фізичних
та/або
юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

10 липня
11 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
за результатами співбесіди, вступних іспитів
о 18.00
16 липня
17 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
о 18.00
27 липня
о 18.00
22 листопада
Терміни проведення співбесіди 
з 17 до 23 липня
з 18 до 22 листопада

Терміни проведення вступних іспитів

з 17 до 27 липня
з 18 до 22 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не пізніше

18.00

02 серпня

не пізніше

12.00

26 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
не пізніше 18.00
09 серпня
не пізніше 12.00
23 листопада
Терміни зарахування вступників  10 серпня 29 листопада

 
 3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий та наступні курси (з нормативним строком навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів або ступенів в такі терміни:
 
- всі спеціальності, крім: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
073 Менедмент,
076 Підприємництво, тогівля та біржова діяльність
 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання
за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів
10 липня
11 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування
о 18.00
22 липня
17 листопада
Строки проведення фахових вступних випробувань
з 23 до 30 липня
з 18 до 22 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
не пізніше
12.00
02 серпня
не пізніше 12.00
26 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
не пізніше 18.00
09 серпня
не пізніше 12.00
28 листопада
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 18.00
10 серпня
29 листопада
 
 
 
- на спеціальності: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (можуть бути використані сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років)
 

Заочна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання
за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

ЗНО

2017 та

2018

ЗНО

2017, 2018 та 2019

ЗНО

2017, 2018 та 2019

Початок прийому заяв та документів

04 березня

10 липня
11 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати фахові вступні випробування
10 березня
о 18.00
22 липня
17 листопада
Строки проведення фахових вступних випробувань
з 11 до 16 березня
з 23 до 30 липня
з 18 до 22 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
18 березня
не пізніше
12.00
02 серпня
не пізніше 12.00
26 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
22 березня
не пізніше 18.00
09 серпня
не пізніше 12.00
28 листопада
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 23 березня
не пізніше 18.00
10 серпня
29 листопада
 

Головна

 

 1

 

 

Вакантні місця

для вступу на основі ОКР "Молодшого спеціаліста"

на ІІ курс заочної форми навчання (контракт)

прийом заяв та документів з 04 по 10 березня 2019 року

(Тиснути тут)

 

 

t 1

t 2 2018

 


2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53dБакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

t 3 2018

 

 

 9qMF7VADpYRTМагістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

t 4 2018

 

 

 

 

 

Прийом на бакалавірат

 Emblema CZN

 

БАКАЛАВРІАТ

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53d

 

Детальніше

Прийом до магістратури

 

Emblema CZN

 

МАГІСТРАТУРА

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

 9qMF7VADpYRT

 

Детальніше

Заочне навчання

 Emblema CZN

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Zaoch navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Дистанційне навчання

 Emblema CZN

ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Dystan navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Хто відвідує

На сайті 83 гостей та користувачі відсутні