Расписание занятий  2016/2017 учебного года в ЦЗО ХНУГХ им. А.Н.Бекетова:

 

6 курс (с 07.09.2016 по 26.09.2016)

С ВВ, С РВВР;   С ГОТ;    С ЕБП, С ЕПМГ;    С ЕСЕ;    С ЕТ,  С СА;    С ЛОГИС, С ОП;   С МБГ, С ПЦБ;   С МГКТС, С МОМГ;    С ОПР;    С ОР;     С ТГВ;    С ТУР;    С УП.     

 

М ВВ, МЕкМ, М ТЗНС;    М ГОТ;    М ЕПМГ, М ЕБП, М ОіА;    М ЕСЕ;   М ЛОГИС, М ОПМ МБГ, М ПЦБ;   М МГКТС, М МОМГМ ОЗН;   М ОПР;   М ТГВ;   М ТУРМ УП М УФБ.

 

 

Расписание занятий  2015/2016 учебного года в ЦЗО ХНУГХ им. А.Н.Бекетова:

 

6 курс (с 11.05.2016 по 30.05.2016)

М ЛОГИС;     М ОиА;       МУФБ;      МУП

 

5 курс (с 13.04.2016 по 27.04.2016)

М ВВ, М ЕкМ, М ТЗНС;    М ГОТ, С ГОТ;    М ЕтаОБ, М ЕПМГ, М ОіА;   М ЕСЕ;   М ЛОГИС, М ОП, М ТС, С ОР;     М МБГ, М ПЦБ;   М МГКТС, М МОМГ;   М ОЗН;    М ОП, С ОР;    М СТ, С ЕТ, С СА;   М ТГВ, С ТГВ;   М ТУР, С ТУР;   М УП, С УП;   М УФБС ВВ, С РВВР;   С ЕПМГ, С ЕБП, С ОиА;    С ЛОГИС, С ОП, С ОР;   С МБГ, С ПЦБ;    С МГКТС, С МОМГ.  

 

3 курс (с 24.03.2016 по 12.04.2016)

ЕБП, ЕПМГ-1;   ЕПМГ-3;   ЕСЕ;    ЕТ, СА;   ГІС, МБГ, ПЦБ;   ГОТ, ТУР;    МГКТС, МОМГ;    ЛОГИС;    ОіА;    ОПРОП, ТС;    ТГВ;    ВВ, ЕОНС, РВВР.

 

1 курс (с 15.02.2016 по 29.02.2016)

БУД, ОПР;      ГІС, РВВР;   ЕМ, ЕОНС;    ЕП, ОіА;   МО, ТУР, ГОТ.  

 

4 курс (с 25.01.2016 по 13.02.2016)

ЕБП;    ЕПМГ;    ЕСЕ, СДС;    ЕТ, СА, СТ;   ГІС, МБГ;   ГОТ, ТУР;   ЛОГИС, МГКТС;    МОМГ;  ОіА;   ОП, ТС, ОПР;    ПЦБ, ТОРБ ТГВ;    ВВ, ЕОНС, РВВР.

 

3 курс (с 01.12.2015 по 18.12.2015)

ЕБП, ЕПМГ;    ЕСЕ, ЕТ, СА;   ГІС, МБГ, ПЦБ;   ГОТ, ТУР;    МГКТС, МОМГ;    ЛОГИС, ОП, ТС;    ОіА;    ОПР;   ТГВ;    ВВ, ЕОНС, РВВР.

 

6 курс (с 09.11.2015 по 28.11.2015)

ЕБП, ЕПМГ;   ЕСЕ, СДС;   ЕТ, СА;   ГІСГОТ, ТУР;   МБГ, МБГ-ТБ;   МГКТС, МОМГ;   МЛОГИС, ЛОГИС;   МОіА, ОіА;   ОП, ОР;   МТС, ТС;   МУП, УП;   ОПРПЦБ, ТОРБ;   ТГВ;   ВВ, ЕОНС, РВВР.

 

1 курс (с 02.11.2015 по 14.11.2015)

БУД, ОПР;   ГІС, РВВР;    ГОТ, ТУР, МО;    ЕОНС, ЕТ;     ЕП, ОіА.

 

2 курс (с 26.10.2015 по 07.11.2015)

ВВ, РВВР, ЕОНС;   ГІС;   ЕП, ОіА;   ЕСЕ;   ЕМ, ТТ;   ЛОГІС;   МГКТС, МОМГ;   БУД;   ОПР, ТГВ;   ГОТ, ТУР.

 

4 курс (с 12.10.2015 по 31.10.2015)

ВВ, РВВР, ЕОНС;   ГІС, ПЦБ;   ЕБП;   ЕПМГ;   ЕСЕ, СДС;   ЕТ, СА, СТ;   ЛОГІС, МГКТС;   МБГ, ТОРБ;   МОМГ;   ОіА;   ОП, ОПР, ТС;   ТГВ.


Прийом на бакалавірат

 Emblema CZN

 

БАКАЛАВРІАТ

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53d

 

Детальніше

Прийом до магістратури

 

Emblema CZN

 

МАГІСТРАТУРА

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

 9qMF7VADpYRT

 

Детальніше

Заочне навчання

 Emblema CZN

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Zaoch navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Дистанційне навчання

 Emblema CZN

ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Dystan navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Хто відвідує

Flag Counter

We have 93 guests and no members online