Історія Центру заочно-дистанційного навчання

 

Заочне навчання довело своє право на існування. Більше того, воно дало новий імпульс у пошуку і застосуванні на практиці нових освітніх технологій, сучасних інформаційних технологій, вдосконаленню індивідуального підходу до студента. Сьогодні заочна форма навчання набуває особливого актуального значення у зв’язку з переходом до єдиної системи безперервної освіти.

Історія Центру заочно-дистанційного навчання (ЦЗДН) ХНУМГ ім. О. М. Бекетова почалась понад п’ятдесят років назад. У далекому 1956 році наказом № 527 від 26 червня Міністерством вищої освіти СРСР запроваджувалась заочна форма навчання. У свою чергу, Міністерство вищої освіти УРСР наказом № 487 від 31 липня 1956 року розпорядилось щодо реалізації в українських вишах заочної форми навчання. Уже 8 серпня 1956 року за підписом директора Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) В. Г. Цупка з’явився наказ № 236 про організацію заочного відділення і про прийом туди контингентна студентів-заочників зі Всесоюзного заочного інженерно-будівельного інституту (ВЗІБІ). Створювалась комісія у складі декана Інженерно-економічного факультету Ф. Д. Денисенка, заступника декана Будівельного факультету А. А. Ткаченка і начальника відділу кадрів Н. А. Сафонової. Комісії доручалось до 15 серпня 1956 року прийняти по акту контингент студентів-заочників ВЗІБІ і відповідну їхню документацію.

Зарахування студентів ВЗІБІ на заочне відділення Харківського інституту інженерів комунального будівництва відбулось 28 вересня 1956 року. Студентами першокурсниками, які починали понад півстолітню історію ЦЗДН, стали всього 11 чоловік. На другий курс зараховано 11 студентів, на третій – 18, а на четвертий курс – 9. Наприкінці листопада 1956 року на заочне відділення ХІІКБ було додатково зараховано ще 10 студентів, які вчились на І-ІІІ курсах.

Директор Харківського інституту інженерів комунального будівництва В. Г. Цупко наказом № 376 від 24 грудня 1956 року доручив організувати при інституті заочні відділення за спеціальностями «Міське будівництво і господарство», «Економіка і організація міського господарства», «Економіка і організація будівництва». Зокрема Директор Харківського інституту інженерів комунального будівництва В. Г. Цупко наказував деканам Будівельного факультету Б. І. Дмитрієву і декану Інженерно-економічного факультету Ф. Д. Денисенку здійснювати навчально-методичну роботу по заочному відділенню на своїх факультетах, організувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, скласти план роботи заочного відділення і надати його на затвердження до 1 січня 1957 року. Завідувачі кафедр інституту зобов’язувались розробити навчально-методичну документацію з метою проведення навчального процесу для студентів заочників, включити у педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу навчальне навантаження по заочному відділенню, а також розробити заходи щодо забезпечення високоякісного вивчення студентами заочниками дисциплін, які викладаються на факультетах. Контроль за належним виконанням наказу директор інституту поклав на начальника учбової частини А. Н. Нестеренка.

На виконання наказу № 44 Міністерства вищої освіти УРСР від 28 січня 1958 року в Харківському інституті інженерів комунального будівництва було запроваджено вечірнє навчання на Будівельному, Інженерно-економічному факультетах та факультеті Міського електричного транспорту. Наказом № 121 від 29 квітня 1960 року директор ХІІКБ А. Ф. Михайлик реорганізував вечірнє відділення у вечірній факультет з 1 вересня 1960 року. За поданням директора ХІІКБ А. Ф. Михайлика першим деканом вечірнього факультету 27 травня 1960 року призначено кандидата економічних наук В. П. Кутіна.

З 1960 року заочне відділення Харківського інституту інженерів комунального будівництва підпорядковано вечірньому факультету.

З 1959/60 навчального року на вечірньому факультеті і заочному відділенні почалась підготовка фахівців в галузі міського електричного транспорту. Якщо у перший рік після відкриття вечірньої і заочної форм навчання її обрали 50 майбутніх фахівців міського електричного транспорту, то вже за два роки, 1961/62 навчального року, їх кількість збільшилась до 128, а, наприклад, 1966/67 навчального року сягнула 321 студента.

У 1964 році відбувся перший випуск студентів-заочників Харківського інституту інженерів комунального будівництва. Всього 17 чоловік за спеціальностями «Економіка і організація будівництва», «Міське будівництво».

З 1966 по 1976 роки деканом вечірнього факультету із заочним відділенням був доцент кафедри планування міст А. А. Ткаченко, а його заступником – професор В. П. Пустовойтов, який 1976 року очолив факультет.

У 1968/69 навчальному році на заочному відділенні готували фахівців з таких професійних напрямків: «Економіка і організація будівництва», «Економіка і організація міського господарства», «Міське будівництво», «Міський електричний транспорт».

З 1977 по 1984 рік деканом вечірнього факультету і заочного відділення був доцент К. П. Бойко. Кількість випускників на цей період складала у середньому 120 чоловік.

З 1984 по 2001 рік – декан заочного факультету доц. В. О. Тимофєєв. За час керування В. О. Тимофєєва кількість спеціальностей за якими випускали фахівців, розширилась до 11, а кількість випускників вже складала біля 200 чоловік.

З 1 січня 1996 року у зв’язку із зміною назви факультету вечірньої форми навчання та заочного відділення факультет отримав назву «Факультет заочної форми навчання».

З 2001 по 2007 рік – декан заочного навчання доцент С. М. Золотов. У цей час було розширено набір абітурієнтів на заочний факультет, в результаті чого кількість випускників зросла майже до 850 чоловік на рік.HNV200 300

З 2007 по 2018 рік факультет очолював професор М. В. Хворост – дійсний член транспортної академії України, заслужений працівник транспорту України, почесний залізничник, професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. За час його керування відкрились нові спеціальності для навчання на заочному факультеті такі як «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Логістика», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», «Туризм» та «Готельне господарство», збільшилась кількість випускників до 1400 чоловік на рік.

У 2013 році факультет реорганізовано у Центр заочно-дистанційного навчання.

Роботу із студентами ведуть методисти: Л. В Панченко, О. О. Пономаренко, Т. Д. Подвігіна, В. А. Турчина.

Нині Центр заочно-дистанційного навчання проводить навчання за всіма спеціальностями Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Постійно відкриваються нові спеціалізації. Центр заочного навчання веде підготовку фахівців за навчально-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Сьогодні Центр заочно-дистанційного навчання – один з найбільших структурних підрозділів у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, на якому навчається понад 2600 студентів з України, Азербайджану, Ізраїлю, Туркменістану.

З 1964 по 2011 рік ЦЗДН було випущено 17688 фахівців, що працюють в різних галузях економіки в багатьох регіонах України, ближнього і далекого зарубіжжя. Багато випускників ЦЗДН успішно працюють на керівних посадах у промисловості, організаціях, установах, органах державної влади, освіти та ін. У Центрі заочного навчання постійно удосконалюються методи і форми навчання. Кожен студент має право сам вибрати форму підготовки. Багато хто вчиться за замовленнями підприємств, організацій і установ. У ЦЗДН реалізовано прискорену форму навчання для осіб, які мають дипломи молодшого фахівця. ЦЗДН бере активну участь у розвитку і вдосконаленні комп'ютерної мережі з виходом в Internet для обробки інформації і контролю за навчальним процесом. Постійно розробляються і впроваджуються у навчальний процес елементи дистанційного навчання.День Збройних Сил України!

Den ZSU

Шановні викладачі і студенти!

Щиро вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!

З 1993 року в Україні відзначається День Збройних Сил України. Дата свята була закріплена постановою Верховної Ради на честь прийняття 6 грудня 1991 року закону "Про збройні сили України". У цей день привітання приймають службовці Сухопутних і Повітряних військ, Військово-морських сил, службовці регулярної та контрактної Армії, військові Державної прикордонної служби, Внутрішніх військ, Державної служби надзвичайних ситуацій.

Прийом на бакалавріат

 Emblema CZN

 

БАКАЛАВРІАТ

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53d

 

Детальніше

Прийом до магістратури

 

Emblema CZN

 

МАГІСТРАТУРА

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

 9qMF7VADpYRT

 

Детальніше

Заочне навчання

 Emblema CZN

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Zaoch navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Паралельне навчання

 Emblema CZN

ПАРАЛЕЛЬНЕ

НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Dystan navch

 

Детальніше

 

Хто відвідує

На сайті 156 гостей та користувачі відсутні