Історія Центру заочного навчання

Заочне навчання довело своє право на існування протягом ХХ ст. Більше того, воно дало новий імпульс у пошуку і застосування на практиці нових освітніх технологій, сучасних інформаційних технологій, вдосконаленню індивідуального підходу до студента. Сьогодні заочна форма навчання набуває особливого актуального зв'язку з переходом до єдиної системи безперервної освіти.

Історія факультету заочного навчання почалася 1958 р. з вечірнього факультету, який у своєму складі мав заочне відділення. Для навчання приймалися особи, що мають середню освіту і працюють за обраними спеціальностями. Термін навчання складав 6 років. Перший випуск відбувся 1964 р. – 17 чоловік за спеціальностями «Економіка і організація будівництва» та «Міське будівництво».

З 1958 по 1976 рр. у складі інституту працював вечірній факультет із заочним відділенням, який випускав фахівців за спеціальностями «Економіка і організація будівництва», «Міське будівництво», «Економіка і організація міського господарства», «Міський електричний транспорт». Кількість випускників зросла у середньому до 80 чоловік.

З 1966 по 1976 рр. деканом вечірнього факультету із заочним відділенням був доцент кафедри планування міст А. А. Ткаченко, а його заступником – проф. В. П. Пустовойтов, який 1976 р. очолив факультет.

У 1976/1977 навчальному році створено окремий факультет заочного навчання. Першим деканом заочного факультету з 1977 по 1984 рр. став доц. К. П. Бойко. Кількість випускників на цей період складала у середньому 120 чоловік.

З 1984 по 2001 рр. – декан заочного факультету доц. В. О. Тимофєєв. За час керування В. О. Тимофєєва кількість спеціальностей за якими випускали фахівців, розширилась до 11, а кількість випускників вже складала біля 200 чоловік.

З 2001 по 2007 рр. – декан заочного навчання доц. С. М. Золотов. У цей час було розширено набір абітурієнтів на заочний факультет, в результаті чого кількість випускників зросла майже до 850 чоловік на рік.HNV200 300

З 2007 р. факультет очолює проф. Хворост Микола Васильович – дійсний член транспортної академії України, заслужений працівник транспорту України, почесний залізничник, професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. За час його керування відкрились нові спеціальності для навчання на заочному факультеті такі як «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (кафедра електротранспорту – проф. Далека В. Х.), «Логістика», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» (кафедра транспортних систем і логістики – проф. Доля В. К.), «Туризм» та «Готельне господарство» (кафедра туризму і готельного господарства – проф. Писаревський І. М.), збільшилась кількість випускників до 1400 чоловік на рік.

У 2013 р. факультет реорганізовано у Центр заочного навчання.

Допомагають директорові Центру заочного навчання в його роботі два заступники: доц. Жигло О.О. і доц. Яцюк М. В.

Роботу із студентами ведуть методисти: Панченко Л. В., Пономаренко О. О., Подвігіна Т. Д., Турчина В. А.

Нині Центр заочного навчання проводить навчання за всіма спеціальностями Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Постійно відкриваються нові спеціалізації. Центр заочного навчання веде підготовку фахівців за навчально-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Сьогодні Центр заочного навчання – один з найбільших структурних підрозділів у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, на якому навчається понад 2500 студентів з України, Азербайджану. Вірменії, Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Туркменістану.

З 1964 по 2011 рр. Центром заочного навчання було випущено 17688 фахівців, що працюють в різних галузях економіки в багатьох регіонах України, ближнього і далекого зарубіжжя. Багато випускників Центру заочного навчання успішно працюють на керівних посадах у промисловості, організаціях, установах, органах державної влади, освіти та ін. У Центрі заочного навчання постійно удосконалюються методи і форми навчання. Кожен студент має право сам вибрати форму підготовки. Багато хто вчиться за замовленнями підприємств, організацій і установ. У Центрі заочного навчання реалізовано прискорену форму навчання для осіб, які мають дипломи молодшого фахівця. Центр заочного навчання бере активну участь у розвитку і вдосконаленні комп'ютерної мережі з виходом в Internet для обробки інформації і контролю за навчальним процесом. Постійно розробляються і впроваджуються у навчальний процес елементи дистанційного навчання.

Навчаючись у Центрі заочного навчання Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, студент має можливість здобути освіту в одному з найбільш престижних вищих навчальних закладів України без відриву від основної діяльності. Традиційно високий рівень вимог до підготовки фахівців забезпечує пріоритетний інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних працедавців до наших випускників.

 


Прийом на бакалавірат

 Emblema CZN

 

БАКАЛАВРІАТ

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

2fea08b74ed4a08ba61b13af0c5fa53d

 

Детальніше

Прийом до магістратури

 

Emblema CZN

 

МАГІСТРАТУРА

ПРИЙОМ 2019 РОКУ

 

 9qMF7VADpYRT

 

Детальніше

Заочне навчання

 Emblema CZN

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Zaoch navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Дистанційне навчання

 Emblema CZN

ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

2019 РОКУ

Dystan navch

 Поновлення

на вакантні місця

відбувається протягом року

Хто відвідує

На сайті 68 гостей та користувачі відсутні